ჩვენ შესახებ

ჩვენი კომპანია ბიოლენდი ახორციელებს იმპორტს და დისტრიბუციას, რომელიც სპეციალიზდება ლაბორატორიული ანალიზატორების, მიკრობიოლოგიური ნიადაგების, აპარატურის, სადეზინფექციო საშუალებების, პროფესიული წმენდის საშუალებების, ლაბორატორიული მინის ჭურჭელის, მავნებლებთან ბრძოლის მაღალეფექტური/ პროფესიული გამოყენების  საშუალებების, ასევე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით.

ბიოლენდი 2005 წლიდან საქმიანობს და ემსახურება საქართველოს  ჰოსპიტალურ და კვების სექტორს. ჩვენ საქართველოში წარმოვადგენთ რამოდენიმე ერთმანეთის არა-კონკურენტ მწარმოებელს. კომპანიის მთავარ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს პარტნიორული ურთიერთობები მომხმარებლებთან, პერსონალური სერვისი და უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია მოწოდებული ჩვენი პარტნიორი მწარმოებლების მიერ