სალიკვიდაციო ფასები

სალიკვიდაციო ფასები ორთოპედიულ საშუალებებზე.